Kuzey-güney istikametinde uzanan Adrasan sahili 1800 metre uzunluğundadır. Sahil üç farklı özelliğe sahiptir: Kuzey bölümde kumsal taşlı, deniz aniden derinleşen bir yapıdadır. Sahilin orta bölümü kumluktur ve deniz taşlık kısma göre daha sığdır. Güney kısım ise ince kumlu ve oldukça sığ bir denize sahiptir. Genellikle öğleden sonra çıkan ve karadan denize doğru esen batı rüzgarı sayesinde, koy dalgasız ve bir göl gibi sakindir.

Bugün Kız Kalesi olarak anılan Antik Sidarus yerleşiminin de limanı olan Adrasan sahili, Ortaçağ’dan itibaren Avrupalı denizciler tarafından Porto Benetziano (Venedik Limanı) olarak tanınır. 16 ve 17. Yy’larda Porto Venesian, Porto Vinician ve Porto Veneziano olarak da adlandırılmıştır. Piri Reis, Kitab-ı Bahriyesi’nde (1521) Adrasan limanını “…Ecnebiler buraya Venedik Limanı, Türklerse; Adirasan (Adrasan) derler. Limanın nişanı iki tarafındaki dağlardır. Liman, uzaktan düz bir dere gibi görünür. Poyraz tarafında yumru bir burun vardır. Burnun ucu küçük bir taş adadır.” diye tarif etmektedir. Sahil tarihi kaynaklarda sıklıkla yer alsa da sahilde günümüze ulaşabilmiş herhangi bir tarihi eser bulunmamaktadır.

Cumhuriyet döneminde yük ve ticaret gemileri, Antalya Limanı yapılıncaya (1960’lı yıllar) kadar Adrasan sahili’ni doğal liman olarak kullanmışlardır. Sahil günümüzde balıkçı ve gezi teknelerine barınaklık yapmakta ve turizme hizmet etmektedir.