adrasan-kiz-kalesi

Adrasan sınırlarında bulunan Kız Kalesi veya diğer adıyla Adrasan Kalesi (Sidarus) görülmesi gereken tarihi yerlerden birisidir. Türklerin Alanya’yı fethinden sonra Boğa Çayı ve Alakır Çayı arasındaki bölgede Adrasan merkezli İğdir ili kurulmuştur. Oğuzlar’ın İğdir Boyu Üçok Kolu bu bölgeye yerleştirilmişlerdir.  Yönetim merkezi Kadı ikameti olan Adrasan Kız Kalesi’dir.

Adrasan Limanı’nın kuzeyinde yükselen Kız Kalesi Selçuklular döneminde yapılmıştır. Limana tamamen hakim konumdaki kalede kuleli, korunaklı bir savunma yapısı bulunmaktadır. Sidarus ise bugünkü kız kalesinin 30 metre yukarısındaki antik kaledir.

Adrasan Kız Kalesi’nden Katip Çelebi Seyahatname’sinde Azrasan Kalesi olarak bahsederken, daha sonra kaleyi ziyaret eden Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Adrasan Kalesi olarak bahsetmektedir. Adrasan adı Azrasan’dan gelmektedir.