Bölgedeki sosyal yaşam da kültürel turizmde kullanılabilecek önemli unsurlar olarak görülebilir.

Bölgedeki  kültür  çeşitli  kutlama  törenleri,  el  işi  dokumacılığı,  hasır  dokumacılığı  gibi  öğeleri içermektedir. Bu unsurların hepsinin çok değerli öğeler olduğu düşünülmektedir.

Amin Töreni:

Adrasan’a özgü bir şeker bayramı kutlama töreni olan amin töreni, bayramda belde meydanında çocuklar için toplanılarak başlar. Devamında ise kültürel dayanışmayı ortaya koyan bu törende yöre haklı kuruyemiş / şeker gibi çocuklar tarafından sevilen gıda ürünlerini ortak bir bez sererek üzerinde toplarlar. Köy meydanında bırakılan bu ürünler; köylü çocuklar tarafından alınır ve üç defa Amin denilerek; bayramlaşma safhasına geçilir.

Bu törenin, Adrasan’ın Osmanlı zamanında önemli bir eyalet merkezi olduğu dönemlerden kalma bir vakfetme töreni olduğu düşünülmektedir. Bu törenin detaylarının ve kökenin ne olduğuna dair araştırma yapılması gerekmektedir.

Hasır ve El işi:

Bölgede önemli bir sazlığın olması hasır dokumacılığının gelişmesine yol açmıştır. Yavaş yavaş yok olmaya başlayan bu zanaatkarlık da önemli bir öğe olarak önümüzde durmaktadır.

Aynı zamanda, çeşitli yazma ve el işleri de yerel halk tarafından kendi kullanımları için üretilmektedir. Bu yazmalar ve el işleri de otantik yörük ve akdeniz kültür sentezinin yansıta önemli öğelerdir.