Karaöz   Limanı’ndaki   Melanippe   antik   kenti   Helenistik   Çağ’dan   itibaren   Gagai’nin   (Mavikent) egemenlik alanında yer alan küçük bir yerleşimdir.

Gelidonya Burnu’nun Finike’ye bakan yüzündeki Korsan Koyu’nun hemen yanında yükselen ve küçük- güvenli koyu oluşturan alçak kayalık tepenin üstünde kuruludur. Ayrıca koyun karşı yanında Bizans Dönemi’ne ait bir kilise bulunur. Melanippe yerleşiminin önemli yanı, çevresindeki diğer yerleşimlere de hizmet veren korunaklı küçük bir doğal limanının (Karaöz Limanı) bulunmasıdır. Melas (siyah) ve hyppos (at) kelimelerinden oluşturulmuş olan kentin adının anlamı “kara at”tır. Orta Çağ’da kentin adı “Aziz “tephanos”ve bazen de “Karaozi” olarak anılmaktadır. Bugün kullanılan Karaöz ismi de buradan kaynaklanmaktadır.

Kayalık tepeye çıkan yol üzerinde 5 adet oda mezar bulunmaktadır. Bunlar benzerini bölgeden bildiğimiz, yaygın olarak da en çok Olympos’ta bulunan tonoz örtülü oda mezarlardandır. Tüm kayalık tepe Bizans Dönemi surlarıyla çevrilidir. Bugün sur duvarlarının büyük bir kısmı izlenebilmektedir. Yerleşimin hemen hemen tamamı bu surların içerisinde kalmaktadır. Bölgenin diğer yerleşimlerinden bildiğimiz tonozlu sarnıçlar üzerine yapı inşa etme tekniği burada da görülmektedir. Özellikle batı uçtaki sağlam korunmuş yapı bunun en iyi ve sağlam kalmış örneğidir. Evlerin içinde yuvarlak biçimde sarnıçlar da bulunmaktadır.

Yerleşimde, biri limanda diğeri tepede olmak üzere Bizans Dönemi’ne ait iki kilise bulunmaktadır. Tepedeki üç nefli bazilika planlı kilisenin  apsisi ve kuzey pastaphorium hücresi sağlamdır. Liman kenarında bulunan kilisenin apsisi ve pastaphoriumu ile nef duvarları oldukça iyi korunmuştur. Bu kilisenin en ilginç yanı, en batısındaki bölümün dış duvarlarında sıva üstüne kazınmış, benzerlerini Alanya kalesinden bildiğimiz gemi ve tekne çizimleridir. Duvarlarda Limana ve kiliseye gelen gemicilerin kendi teknesini temsil etmek üzere çizdiği farklı tip ve büyüklükteki tekne çizimleri görülmektedir. Anlaşılan denizcilere hizmet veren ve onların dualarına karşılık veren bir kilisedir. Limana ulaşan denizciler, tehlikeli Gelidonya Burnu’nu geçip buraya ulaşabildikleri için ve limandan ayrılan denizciler de yolculuklarının bundan sonraki kısmının kazasız geçmesi için tanrıya -belki de denizcilerin koruyucusu Aziz Nikolaos’a- bir mesaj, bir istek bırakmaktadırlar. Aşağıda, limanın çevresini oluşturan dik kayalıklara bağlı yapı kalıntıları olasılıkla limanla ilgili işlevlere sahiptir.

Melanippe koyunda denizin altında görülen 8 adet lahit, su altındaki eğimde yuvarlanıp sırayla kalmıştır. Bulundukları yer ve duruşlarından bu lahitleri taşıyan bir geminin batması sonucu burada kaldıkları düşünülmektedir.

Yerleşimde Bizans Dönemi dışında kaIıntıya rastlanmamıştır. Ancak bazı sur duvarlarında Roma döneminden devşirilmiş olabilecek yapı taşlarına rastlanmıştır.